ข่าวในพระราชสำนัก

หน่วยงานต่าง ๆ ประกอบอาหารปรุงสุกใหม่มอบแก่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ที่ศูนย์คหกรรมศาสตร์ช่อพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีมอบอาหารพระราชทาน "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" แก่ผู้แทนอำเภอคลองหลวง, อำเภอธัญบุรี, อำเภอลำลูกกา, อำเภอเมือง, อำเภอสามโคก, อำเภอลาดหลุมแก้ว และอำเภอหนองเสือ รวม 3,360 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยวันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานหอยลายเปลือกแช่แข็ง 500 กิโลกรัม สำหรับประกอบอาหารพระราชทานในวันถัดไป

จากนั้น ไปเยี่ยมผู้สูงอายุยากไร้ในพื้นที่ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี รวม 3 คน พร้อมมอบอาหารพระราชทาน น้ำดื่ม และชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ยังความปลาบปลื้มแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทานเป็นอย่างยิ่ง

ส่วนจิตอาสาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้ร่วมประกอบอาหารในเมนูไก่ผัดขิง ไก่จ๊อทอด ปลาทูราดพริก และไข่ตุ๋นญี่ปุ่น นำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์ฉีดยากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 200 กล่อง และศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 200 กล่อง พร้อมมอบแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ส่งมอบแรงใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

ข่าวอื่นในหมวด