ข่าวในพระราชสำนัก

หน่วยงานต่าง ๆ สนองพระราชปณิธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบอาหารนำไปมอบแก่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

ที่ศูนย์คหกรรมศาสตร์ช่อพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีมอบอาหารพระราชทาน "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" แก่ผู้แทนจากอำเภอคลองหลวง, อำเภอธัญบุรี, อำเภอลำลูกกา, อำเภอเมือง, อำเภอสามโคก, อำเภอลาดหลุมแก้ว และอำเภอหนองเสือ รวม 3,285 ชุด โดยครัวพระราชทานจะมีไปจนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 จากนั้น ลงพื้นที่มอบอาหารพระราชทาน น้ำดื่ม และชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 แก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ 3 คน ในพื้นที่ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสร้างขวัญกำลังใจ

ส่วนที่ครัวร้านปรุงสารพัด และโรงครัว อาคาร 611 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จิตอาสาสถาบันฯ ร่วมประกอบอาหารเมนูไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ไก่ยอทอด ข้าวหมูอบผักต้ม นำไปมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 200 กล่อง และโรงพยาบาลสงฆ์ 200 กล่อง พร้อมมอบแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ส่งมอบแรงใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 สนองพระราชปณิธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการทำความดี

ข่าวอื่นในหมวด