7HDร้อนออนไลน์

บขส.ประกาศหยุดเดินรถเส้นทางภาคใต้ทั้งหมด ส่วนเหนือ-อีสาน ปรับลดเหลือ 13 เส้นทาง เริ่มวันนี้ ( 10 ก.ค.64) จองตั๋วล่วงหน้า เลื่อน-คืนได้ทันที

บขส.ประกาศหยุดเดินรถเส้นทางภาคใต้ทั้งหมด ส่วนเหนือ-อีสาน ปรับลดเหลือ 13 เส้นทาง เริ่มวันนี้ ( 10 ก.ค.64) จองตั๋วล่วงหน้า เลื่อน-คืนได้ทันที
นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. มีมติจำกัดเวลาให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะ โดยหยุดให้บริการ ในช่วงเวลา 21.00 - 04.00 น.ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ  นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา

บขส. จึงปรับตารางการเดินรถตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ดังนี้

1. เส้นทางภาคใต้ หยุดเดินรถทุกเส้นทาง

2. เส้นทางภาคเหนือให้บริการเดินรถ 3 เส้นทาง คือ กรุงเทพฯ - คลองลาน กรุงเทพฯ - หล่มสัก กรุงเทพฯ - อุตรดิตถ์ วันละ 1 เที่ยววิ่ง (ไป-กลับ)

3. เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก เปิดให้บริการ 10 เส้นทาง คือ กรุงเทพฯ - หนองบัวลำภู กรุงเทพฯ - นครพนม กรุงเทพฯ - เลย - เชียงคาน กรุงเทพฯ- สุรินทร์ กรุงเทพฯ - บุรีรัมย์ กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี กรุงเทพฯ - มุกดาหาร กรุงเทพฯ - รัตนบุรี กรุงเทพฯ - ตราด ให้บริการวันละ 1 เที่ยววิ่ง (ไป - กลับ) และกรุงเทพฯ - สระบุรี ให้บริการวันละ 5 เที่ยววิ่ง (ไป - กลับ)

ผู้โดยสารที่จองตั๋วล่วงหน้า เดินทางระหว่างวันที่ 10 – 25 กรกฎาคม 2564 และไม่ประสงค์เดินทางสามารถติดต่อขอเลื่อนการเดินทาง หรือคืนตั๋วได้เต็มราคา ไม่หักค่าธรรมเนียม ได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ก่อนเวลารถออก ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ส่วนผู้โดยสารที่ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถขอคืนเงินค่าตั๋วได้ แต่สามารถแจ้งเลื่อนการเดินทางได้ ก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ส่วนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บขส.ได้ให้พนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานบริการประชาชน จัดทำแผนปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home ) และกำชับให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อาทิ เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ กรณีไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันได้ สามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และหากเคยไปในพื้นที่เสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลในกลุ่มเสี่ยง ขอให้ใช้มาตรการกักตนเอง (Self-quarantine) อย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในวงกว้าง

สอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติม โทร Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ติดต่อช่องขายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศ