ข่าวเด็ด 7 สี

บขส.ประกาศหยุดเดินรถเส้นทางภาคใต้ทุกเส้นทาง

บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. มีมติจำกัดเวลาให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะ ในช่วงเวลา 21.00 - 04.00 น. ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด โดยปรับตารางการเดินรถโดยสาธารณะเพื่อจำกัดการเดินทางข้ามจังหวัด ตั้งแต่วันนี้ 10 กรกฎาคม เป็นต้นไป คือ

เส้นทางภาคใต้ หยุดเดินรถทุกเส้นทาง

เส้นทางภาคเหนือ ให้บริการเดินรถ 3 เส้นทางคือ กรุงเทพฯ - คลองลาน, กรุงเทพฯ - หล่มสัก, กรุงเทพ – อุตรดิตถ์ วันละ 1 เที่ยววิ่งไป-กลับ

เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก เปิดให้บริการ 10 เส้นทางคือ กรุงเทพฯ -หนองบัวลำภู, กรุงเทพฯ - นครพนม, กรุงเทพฯ - เลย - เชียงคาน, กรุงเทพฯ - สุรินทร์, กรุงเทพฯ - บุรีรัมย์ , กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี, กรุงเทพฯ - มุกดาหาร, กรุงเทพฯ - รัตนบุรี, กรุงเทพฯ - ตราด ให้บริการวันละ 1 เที่ยววิ่งไป-กลับ และกรุงเทพฯ - สระบุรี ให้บริการวันละ 5 เที่ยววิ่งไป-กลับ

สำหรับผู้โดยสารที่จองตั๋วล่วงหน้า เดินทางระหว่างวันที่ 10 – 25 กรกฎาคม และไม่ประสงค์เดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถติดต่อขอเลื่อนการเดินทางหรือคืนตั๋วได้เต็มราคา ไม่หักค่าธรรมเนียม ได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ก่อนเวลารถออก ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

สอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติม โทร Call Center 1490 ตลอด 24 ชั่วโมง