ข่าวภาคค่ำ

ตีตรงจุด : พบระบบกำจัดขยะไทยตกมาตรฐานวิชาการนับพันแห่ง

ข่าวภาคค่ำ - ตีตรงจุด ตามดูปริมาณขยะที่มีนับสิบล้านตันต่อปี แต่ขั้นตอนทำลายกลับพบสถานที่กำจัดขยะผิดหลักวิชาการนับพันแห่ง หรือราว 64% กระจายอยู่ทั่วประเทศ ติดตามกับคุณฐิตาภัสร์ ศิริธัญญะวงศ์

คำบอกเล่าจากอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ สะท้อนสถานการณ์กำจัดขยะของประเทศไทย พบว่ามีสถานที่กำจัดขยะเพียง 355 แห่ง ใช้งานได้ไร้ข้อกังวลผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม แต่อีกกว่า 1,800 แห่ง ในจำนวนนี้อยู่ใต้ปีกของรัฐโดยท้องถิ่นดูแลถึงกว่า 1,600 แห่ง กำจัดขยะไม่ได้ตามหลักวิชาการ และยังไม่นับรวมสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชนอีก 25 แห่ง จึงเกิดข้อสงสัยชวนคิดว่า หากต้องการกำจัดขยะมูลฝอยเฉพาะภาคครัวเรือนซึ่งปีที่แล้วมีอยู่กว่า 25 ล้านตัน และในรอบ 4 เดือนแรกปีนี้อีกกว่า 8.5 ล้านตัน ไม่รวมขยะตกค้างอีกกว่า 30 ล้านตัน จะไหวหรือไม่

การกำจัดขยะในส่วนนี้ซึ่งเป็น 1 ใน 6 เป้าหมายตามแผนแม่บทบริหารจัดการขยะมูลฝอยประเทศ ซึ่งต้องได้รับการจัดสรรอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า 75% ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในปี 2564 จะถึงเป้าหมายได้จริงหรือเปล่า

เมื่อตรวจสอบระบบกำจัดขยะมูลฝอย ทั้งฝั่งถูกหลักและผิดหลักวิชาการ พบว่านิยมใช้แบบเทกองมากที่สุดเหมือนกับในหลายประเทศ แต่สาเหตุที่บางแห่งยังก้าวไม่ถึงหลักวิชาการ มาจากปริมาณขยะตกค้างจำนวนมหาศาลจากอดีตผสมกับขยะใหม่ซึ่งแต่ละคนผลิตเฉลี่ยวันละ 1 กิโลกรัม เพิ่มจากช่วงก่อนโควิด-19 อยู่ที่วันละ 8 ขีดเท่านั้น และการหาพื้นที่ตั้งจุดกำจัดขยะแห่งใหม่ไม่ใช่เรื่องง่าย

การออกฎหมายบังคับคัดแยกขยะตั้งแต่ในครัวเรือน แก้ปัญหากำจัดขยะผิดรูปผิดร่าง จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่กำลังจะดำเนินการ

เรื่องขยะใครคิดว่าไม่สำคัญ เพียงทิ้งผิดชีวิตเปลี่ยน พิสูจน์แล้วในกลุ่มสัตว์น้ำในท้องทะเลต้องลาโลกไปเพียงเพราะขยะจากมือเรา วันนี้หากคิดแก้ไข ประชาชนทุกคนเป็นส่วนหนึ่งได้ เพียงเริ่มคัดแยกขยะไม่ต้องรอมีกฎหมายบังคับ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระระบบกำจัดขยะที่ยังไม่สมบูรณ์ถูกหลักวิชาการ ตัดตอนภัยจากขยะทิ้งผิดที่ผิดทางไม่ให้กลับมาทำร้ายตัวเราและสิ่งแวดล้อมซ้ำได้

ตอนหน้า ของเสียอันตรายจากชุมชนและขยะอิเล็กทรอนิกส์หลายแสนตันต่อปีจะส่งผลกระทบต่อใครบ้าง มีทางแก้หรือไม่ ติดตามตีตรงจุด ในข่าวภาคค่ำวันพรุ่งนี้