ข่าวในพระราชสำนัก

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จังหวัดปทุมธานี ประกอบอาหารมอบแก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชานุญาต ให้สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้ง "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" ณ ศูนย์คหกรรมศาสตร์ ช่อพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 7 - 16 กรกฎาคม 2564 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่มอบแก่ประชาชน

โดยวันนี้ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีมอบอาหารพระราชทาน "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" แก่ผู้แทนอำเภอคลองหลวง, อำเภอธัญบุรี, อำเภอลำลูกกา, อำเภอเมือง, อำเภอสามโคก, อำเภอลาดหลุมแก้ว และอำเภอหนองเสือ รวม 3,350 ชุด พร้อมกับไปเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยยากไร้ 3 คน ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง เพื่อมอบอาหารพระราชทานน้ำดื่ม และชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงิน 99 บาท ในโครงการ พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 ช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักกันตน ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และไร้ที่พึ่ง เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกัน และเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการสแกน QR CODE ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ E-DONATION หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ" ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เลขที่ 001-1-34567-0 หรือธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี "สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย" ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เลขที่ 023-6-06799-0 สอบถามเพิ่มเติมโทร.1664

ข่าวอื่นในหมวด