ข่าวภาคค่ำ

ตีตรงจุด : ภัยขยะอันตรายจากชุมชน ปัญหาใต้ซากความซิวิไลซ์

ข่าวภาคค่ำ - ตีตรงจุด ตามต่อขยะอันตรายจากชุมชนและขยะอิเล็กทรอนิกส์ นับวันมีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยปีที่แล้วขยับขึ้นรวมกันกว่า  650,000 ตัน ท่ามกลางข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะชีวิตมนุษย์ หากทำลายไม่ถูกต้องเสมือนรับพิษรายวัน ติดตามจากคุณฐิตาภัสร์ ศิริธัญญะวงศ์

เสียงจากประชาชนบอกเล่าเรื่องราวพฤติกรรมการทิ้งขยะอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ปะปนมาในถังขยะทั่วไปนี้ สะท้อนว่าโอกาสของสารเคมีในผลิตภัณฑ์ที่ใช้หมดแล้วและโลหะหนักในเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียแล้ว มีโอกาสปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมเสี่ยงกระทบทั้งคนและสัตว์ หากไม่ถูกนำไปทำลายให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

เพราะเมื่อตรวจสอบขยะมูลฝอยปีที่แล้วกว่า 25 ล้านตัน ในจำนวนนี้ยังไม่นับรวมขยะอันตรายจากชุมชนอีกกว่า 230,000 ตัน และขยะอิเล็กทรอนิกส์อีกกว่า 420,000 ตัน ซึ่งไม่ได้เกิดเพียงแค่ในบ้าน แต่ยังมีสถานประกอบการและพื้นที่การเกษตรร่วมด้วยพบว่าขยะทั้งสองกลุ่มนี้มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากปี 2562

แต่ขั้นตอนจัดเก็บและทำลาย มีข้อกังวลหากหลุดรอดสายตาเจ้าหน้าที่นำไปทิ้งตามแหล่งน้ำ พื้นที่รกร้างใกล้ชุมชนโดยเฉพาะผู้หากินกับขยะเหล่านี้มีโอกาสเสี่ยงรับพิษรายวันจากสารเคมีและโลหะหนักที่เกิดจากการใช้ชีวิตซิวิไลซ์ผ่านอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ของผู้คนได้

เมื่อพิจารณาสัดส่วนขยะอันตราย โดยเฉพาะขยะอิเล็กทรอนิกส์ในรายงาน The Global E-waste Monitor 2020 รายงานทั่วโลกมีปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์กว่า 53.6 ล้านเมตริกตันเพิ่มขึ้นถึง 21 เปอร์เซ็นต์ในรอบ 5 ปี ซ้ำร้ายภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ไทยติด 1 ใน 3 ก่อขยะเหล่านี้เยอะที่สุด
ส่วนการควบคุมป้องกัน ไทยมีกฎหมายการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ของกระทรวงสาธารณสุข กำกับผู้ก่อมูลฝอยเป็นพิษหรืออันตรายต้องคัดแยกขยะ 6 ประเภท ระหว่างรอกฎหมายการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเพิ่มความเข้มข้นจัดการขยะกลุ่มนี้

เมื่อวันนี้ภูเขาขยะอันตรายและอิเล็กทรอนิกส์ยังแก้ไม่ได้เต็มร้อย มีคำแนะนำทุกคนช่วยสกัดภัยจากของกลุ่มนี้ได้ เพียงเริ่มเช็กสินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้ได้นานและผู้ผลิตมีวิธีจัดการกับสินค้าหลังหมดและเสียอย่างไร หากใช้สินค้าหมดหรือเสียไม่แน่ใจของในมือมีสารพิษหรือสารอันตรายหรือไม่ให้คัดแยกไว้ก็สามารถตัดวงจรตายผ่อนส่ง จากการรับสารพิษตกค้างในขยะได้

ตอนหน้าร้านค้าเข้าโครงการรัฐ เริ่มทยอยประกาศไม่ร่วมโครงการ หวั่นต้องเสียภาษีย้อนหลังมหาศาลจะจริงหรือไม่ ติดตามตีตรงจุดในข่าวภาคค่ำสัปดาห์หน้า