สนามข่าว 7 สี

อนุวัตจัดให้ : ของดีภูเก็ต

ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพราะมีของดี นอกจากทะเลสวย ชาวบ้านเป็นมิตรแล้ว อาหารยังขึ้นชื่อด้วย ติดตาม อนุวัตจัดให้