สนามข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : สภาเดียวมีเสาไฟฟ้า 2 แบบ แก้อย่างไร?

คอลัมน์หมายเลข 7 ยังคงเกาะติดตรวจสอบประติมากรรมเสาไฟฟ้าในหลายพื้นที่ วันนี้ ขยายผลที่การติดตั้งเสาไฟฟ้าที่รัฐสภา "ผิดแบบหรือไม่?"

เสาไฟที่สูงตระหง่านถูกติดตั้งไว้ส่องสว่างทั่วอาคารรัฐสภา ดูเผิน ๆ อาจไม่มีอะไรผิดปกติ แต่หากมองให้ลึกจะพบว่าเสาไฟสว่างนี้ไม่เหมือนกัน นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีตประธานคณะกรรมาธิการ ป.ป.ช. สภาผู้แทนราษฎร เริ่มตรวจสอบหลังได้รับการร้องเรียน ว่าเสาไฟเหล่านี้สร้างไม่ตรงแบบสัญญาจ้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ที่ยื่นไว้ โดยตามสัญญาที่ระบุไว้มี 2 ประเภท คือ แอล 19 จำนวน 25 ต้น เป็นเสาไฟส่องสว่างติดตั้งพร้อม CCTV และแอล 03 จำนวน 97 ต้น ทุกขั้นตอนต้องผ่านคณะกรรมการตรวจการจ้าง แต่เมื่อก่อสร้างจริงกลับเสาไฟแอล 19 กลับไม่ตรงปก มีความต่างที่สเปกเสาไฟที่ไม่ตรงตามแบบที่ยื่นไม่เป็นไปตามสัญญา แต่ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ มองว่าไม่ผิดสัญญา เพราะไม่ได้มีกำหนดไว้ว่าต้องใช้เสาไฟฟ้าชนิดไหน

ปัญหาที่เกิดขึ้น ถูกนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ โดยพบว่าการติดตั้งเสาไฟฟ้าที่ควรจะเหมือนกันทั้งหมด กลับมีการใช้วัสดุสองชนิดที่แตกต่างกัน 25 ต้น เป็นอะลูมิเนียม อีก 97 ต้นเป็นเหล็ก ซึ่งมีปัญหาเรื่องความสวยงาม และอาจขึ้นสนิมจนเกิดปัญหาด้านความปลอดภัย อีกทั้งยังพบหากรื้อเสาไฟฟ้าออก จะกระทบกับสัญญาอื่นอีกสองสัญญาด้วย

สิ่งที่ต้องหาให้เจอ คือ เหตุใดผู้รับจ้างจึงเปลี่ยนวัสดุจากอะลูมิเนียมไปเป็นเหล็ก มีส่วนต่างราคาอะไรเกิดขึ้นหรือไม่ มีความบกพร่องอย่างไรในการตรวจงานที่ปล่อยให้มีการใช้วัสดุสองชนิด มีผลกระทบต่อความสวยงามของวัสดุที่ใช้ซึ่งต้องสมฐานะสภาไทยหรือไม่ ไปจนถึงปัญหาเรื่องความปลอดภัย ใครต้องรับผิดชอบ ที่สำคัญคืองบประมาณ 49 ล้านบาท ที่ใช้ไปต้องคุ้มค่า