ข่าวในพระราชสำนัก

หน่วยงานต่าง ๆ สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกอบอาหาร เพื่อนำไปมอบแก่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

ที่ศูนย์คหกรรมศาสตร์ ช่อพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีมอบอาหารพระราชทานจาก "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" แก่ผู้แทนจากอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดปทุมธานี เป็นวันที่ 6 ประกอบด้วย อำเภอคลองหลวง 1,065 ชุด, อำเภอธัญบุรี 600 ชุด, อำเภอลำลูกกา 900 ชุด, อำเภอเมือง 300 ชุด, อำเภอสามโคก 100 ชุด, อำเภอลาดหลุมแก้ว 200 ชุด และอำเภอหนองเสือ 100 ชุด พร้อมกันนี้ ได้เดินทางไปเยี่ยม รวมทั้ง มอบอาหารพระราชทาน น้ำดื่ม และชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จำนวน 3 คน

ส่วนที่ครัวร้านปรุงสารพัด โดยสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา บุคลากรสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ฯ และผู้สมทบทุนภายนอก ได้ร่วมปรุงอาหารสุกใหม่ เมนูวุ้นเส้นผัดไทยทรงเครื่อง ส่งมอบแก่ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน, ศูนย์เอราวัณ กรุงเทพมหานคร และชุมชมผู้ประสบภัยโควิดลาดพร้าว-ภาวนา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดี แบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ข่าวอื่นในหมวด