7 สีช่วยชาวบ้าน

ปิ่นอาสา : แบบอักษรพระราชทาน "จุฬาภรณ์ลิขิต"

ชุดแบบอักษรพระราชทาน "จุฬาภรณ์ลิขิต" ถือเป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทยตัวใหม่ ลำดับที่ 14 ซึ่งคนทั่วโลกสามารถนำไปใช้ได้ มีความสำคัญอย่างไร ติดตามได้จาก "ปิ่นอาสา"

ปิ่นอาสา ขอพาไปทำความรู้จักกับแบบอักษรภาษาไทยที่มีชื่อว่า จุฬาภรณ์ลิขิต เป็นชุดแบบอักษรที่ได้รับพระราชทานนามจาก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดทำขึ้น โดยมีแนวคิดการออกแบบจากดอกกล้วยไม้พันธุ์ฟาแลนนอฟซิส พรินเซสจุฬาภรณ์ (Phalaenopsis 'Princess Chulabhorn') ที่มีความอ่อนช้อย งดงาม สร้างสรรค์ขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจากพระจริยวัตร พระปรีชาสามารถ พระเกียรติคุณ ที่ทรงได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติ และพระอุตสาหะในการบำเพ็ญพระกรณียกิจ โดยเฉพาะด้านการแพทย์ อันเป็นที่มาแห่งตัวอักษรที่สมบูรณ์แบบ โครงสร้างตัวอักษรเป็นทางการถูกต้องตามมาตรฐานอักษรไทย ด้วยบริบทของสังคมไทยที่ผ่านมา มักจะนิยมตัวอักษรไทยที่มีหัวแฝงเร้นหรือไม่มีหัวมากขึ้น อ่านได้ไม่ชัดเจน ซึ่งแตกต่างจากแบบอักษร "จุฬาภรณ์ลิขิต" มีโครงสร้างถูกต้องตามมาตรฐานอักษรไทย คือเป็นอักษรมีตัว มีหัว มีปาก ประกอบถูกต้องตามอักขรวิธี ไม่มีการประดับลวดลายและรายละเอียดมากจนเกิน

โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานดำเนินการติดตั้งชุดแบบอักษรพระราชทาน "จุฬาภรณ์ลิขิต" เพิ่มเข้าไปในระบบปฏิบัติการ Thai os ภายในปี พ.ศ. 2564 เป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทยแบบที่ 14 สำหรับตัวหนังสือจุฬาภรณ์ลิขิตนี้ประกอบไปด้วยทั้งตัวพาดหัว ทั้งตัวเนื้อความ ซึ่งมีน้ำหนักทั้งแบบ Light, Regular, Medium และ Bold ครบทุกรูปแบบสำหรับการนำไปใช้งาน

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดฟอนต์ได้ที่เว็บไซต์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ www.cra.ac.th/th/download_fonts ที่สำคัญ ผู้ใช้งานสามารถสนับสนุนด้วยการร่วมบริจาคสมทบทุน มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยเงินเหล่านี้จะนำไปสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และสนับสนุนภารกิจด้านการแพทย์ การวิจัย ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ต่อไป