7HDร้อนออนไลน์

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยังไม่มีนโยบายสลับชนิดวัคซีน

ข้อถกเถียงถึงแนวทางการปรับสูตรวัคซีนโควิด เพื่อต่อสู้กับไวรัสกลายพันธุ์ สายพันธุ์เดลตา โดยให้สลับชนิดวัคซีน เข็มที่ 1 เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย ซิโนแวค และเข็มที่ 2 เป็นวัคซีนชนิดไวรัสเวกเตอร์ แอสตราเซนเนกา

ล่าสุดวันนี้ ( 13 ก.ค.64 ) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยแพร่ประกาศ ระบุว่า ขณะนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยังไม่มีนโยบายให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ต่างชนิดกัน เนื่องจากเป็นวัคซีนใหม่ที่ใช้ในภาวะฉุกเฉินเท่านั้น โดยแนะนำให้ฉีดวัคซีนชนิดเดียวกันทั้ง 2 เข็ม ตามที่บริษัทผู้ผลิตได้รับอนุญาต

ยกเว้น กรณีผู้อยู่ในโครงการศึกษาวิจัย หรือกรณีผู้ฉีดแพ้หรือมีอาการข้างเคียงรุนแรงจากการฉีดวัคซีนเข็มแรก สามารถให้วัคซีนต่างชนิดในเข็มที่ 2 ได้ หากแพทย์เห็นสมควร

ทั้งนี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่สมบูรณ์ หรือหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเพื่อรับวัคซีนต่างชนิดดังกล่าว ทางราชวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม และการประกันภัยอาจไม่คุ้มครองการรักษาพยาบาลที่อาจเกิดจากผลข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีน