ข่าวในพระราชสำนัก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายสังฆทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

เวลา 15.45 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จออกพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงรับดอกไม้และของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และของพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

จากนั้น ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายสังฆทาน และโปรดให้เจ้าหน้าที่ เชิญไปถวายแด่พระสงฆ์อาพาธในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และประทานเงินเพื่อผู้ป่วยหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลัน สำหรับเป็นทุนเริ่มต้นในการจัดตั้งกองทุน "โสมสวลีอารีรักษ์" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 13 กรกฎาคม 2564

ต่อจากนั้น ประทานพระวโรกาสให้ ผู้แทนหน่วยงานของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เฝ้า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ในการนี้ ประทานเงินสำหรับช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันในระยะเฉียบพลัน แก่ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิจศรี ชาญณรงค์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, ประทานของขวัญแก่ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อเชิญไปมอบแก่เด็กกำพร้าที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย และประทานของขวัญแก่ นางสาวสอาด วงศ์อนันต์นนท์ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ป่วยเด็กที่รักษาอาการป่วยที่หอผู้ป่วยเด็ก ตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด