หน่วยงานต่าง ๆ ประกอบอาหารปรุงสุกใหม่มอบแก่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

View icon 105
วันที่ 13 ก.ค. 2564
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
วันนี้ ที่ศูนย์คหกรรมศาสตร์ช่อพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" ประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ เพื่อนำไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีนายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีมอบอาหารพระราชทานแก่ผู้แทนจากอำเภอคลองหลวง อำเภอธัญบุรี อำเภอลำลูกกา อำเภอเมือง อำเภอสามโคก อำเภอลาดหลุมแก้ว และอำเภอหนองเสือ รวม 3,265 ชุด จากนั้น ได้เดินทางไปเยี่ยม พร้อมมอบอาหารพระราชทาน น้ำดื่ม และชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยยากไร้ และผู้ยากไร้ จำนวน 3 คน ในพื้นที่ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ ด้วย

นอกจากนี้ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดทำอาหารปรุงสุกใหม่ทุกวัน เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยใช้ห้องปฏิบัติการทางอาหารครัวร้านปรุงสารพัด คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร ในการประกอบอาหาร ส่งมอบแก่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์

ส่วนที่อาคารศรีจุลทรัพย์ ถนนพระราม 1 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิฯ โปรดให้มูลนิธิฯ มอบอาหารปรุงสุกพร้อมทาน แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เขตปทุมวัน เป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 13-26 กรกฎาคมนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 13 กรกฎาคม 2564 โดยเจ้าหน้าที่เขตปทุมวัน จะมารับอาหารและนำไปมอบให้กับผู้นำชุมชน วันละ 4,000 กล่อง เพื่อนำแจกจ่ายให้ประชาชนต่อไป

ข่าวอื่นในหมวด