เจาะประเด็นข่าว 7HD

ราชวิทยาลัยฯ เปิดให้ประชาชนจองวัคซีนซิโนฟาร์มพรุ่งนี้ ราคาไม่เกินเข็มละ 888 บาท

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้ถึงมะรืนนี้คือ 15-16 กรกฎาคม จะเริ่มเปิดให้ประชาชนทั่วไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน และจองวัคซีนซิโนฟาร์ม ในราคาไม่เกิน 888 บาทต่อโดส เท่ากับราคาที่องค์กรต่างๆ ได้ไปก่อนหน้านี้ โดยจะมีการเปิดจองเป็นช่วงๆ ตามจำนวนวัคซีนที่มี ล็อตแรกจะเปิดให้จองไม่เกิน 50,000 คน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการเลื่อนคิว

สำหรับการฉีดวัคซีนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยังไม่มีนโยบายฉีดวัคซีนเข็ม 1 เข็ม 2 ต่างชนิดกัน เนื่องจากเป็นวัคซีนใหม่ที่ใช้ในภาวะฉุกเฉินเท่านั้น โดยแนะนำให้ฉีดชนิดเดียวกันทั้ง 2 เข็ม ตามที่บริษัทผู้ผลิตอนุญาต ยกเว้นผู้ที่อยู่ในโครงการศึกษาวิจัยหรือกรณีที่ผู้ฉีดแพ้หรือมีอาการข้างเคียงรุนแรงจากการฉีดวัคซีนเข็มแรกสามารถฉีดวัคซีนต่างชนิดกันในเข็มที่ 2 ได้ ถ้าแพทย์เห็นสมควร หากไม่ให้ข้อมูลที่สมบูรณ์และหลีกเลี่ยง เพื่อให้ได้รับวัคซีนต่างชนิดหรือวัคซีน เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันก่อนเวลาที่เหมาะสม ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะไม่รับผิดชอบผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมและการประกันอาจไม่คุ้มครองการรักษาพยาบาลที่เกิดจากอาการข้างเคียง หลังการฉีดวัคซีน