ข่าวในพระราชสำนัก

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และครัวร้านปรุงสารพัด สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประกอบอาหารมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

ที่ศูนย์คหกรรมศาสตร์ช่อพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีมอบอาหารพระราชทาน "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" แก่ผู้แทนจากอำเภอต่าง ๆ รวม 3,295 ชุด นอกจากนี้ ยังมีอาหารที่สภากาชาดไทย สนับสนุนให้ผู้ประกอบการในจังหวัดปทุมธานี จัดทำอาหารตามเมนูและมาตรฐานครัวพระราชทานฯ ตามที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ กำหนด โดยทุกร้านได้ผ่านการควบคุมมาตรฐานการปรุงอาหาร การแต่งกาย การใช้อุปกรณ์ประกอบอาหาร คำนึงถึงความปลอดภัย ความสะอาด เพื่อรักษามาตรฐานของอาหารพระราชทานและความปลอดภัยของประชาชนที่รับอาหารพระราชทานเป็นสำคัญ​ พร้อมกันนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะ ยังได้เยี่ยมผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จำนวน 3 คน เพื่อมอบอาหารพระราชทาน น้ำดื่ม และชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19

และที่ครัวร้านปรุงสารพัด สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มีการประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ทุกวัน โดยบุคลากรสถาบันฯ, สมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ฯ, ผู้สมทบทุนจากภายนอก และจิตอาสาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทรา สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยวันนี้ ได้ส่งมอบแก่โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และโรงพยาบาลหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี รวม 400 กล่อง

ข่าวอื่นในหมวด