เช้านี้ที่หมอชิต

EU ออกกฎหมายแก้ปัญหาโลกร้อนครั้งใหญ่

เช้านี้ที่หมอชิต - ล่าสุด กลุ่มประเทศยุโรป 27 ประเทศ ได้ตกลงที่จะออกกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาโลกร้อนครั้งใหญ่ โดยมีเป้าหมายดังนี้

1. 15 ปีต่อจากนี้ไป ห้ามบริษัทรถทุกชนิดในกลุ่มสหภาพยุโรป ขายรถที่ใช้น้ำมัน ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเบนซิล หรือดีเซล

2. จัดเก็บภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น

3. บ้านหรืออาคารไหนต้องการปรับปรุง เพื่อให้มีฉนวนกันความร้อน สามารถขอยืมเงินจาก EU ได้

4. ส่งเสริมให้มีการใช้ Renewable energy หรือพลังงานทางเลือก