7HD ร้อนออนไลน์

ข่าวดี! สภากาชาดไทยเจรจาซื้อ วัคซีนโมเดอร์นาได้ 1 ล้านโดสแล้ว รอขั้นตอนนำเข้าฉีดให้ประชาชนฟรี

วันนี้ (15 ก.ค.64)  น.ส.ธีรรัตน์ สําเร็จวาณิชย์  โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565  แถลงว่า  คณะกรรมาธิการฯได้พิจารณางบประมาณในส่วนของหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข ได้สอบถามถึงวัคซีน รวมถึง รายละเอียดของสัญญา ที่ทำกับบริษัทวัคซีน แต่ ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ทำให้กรรมาธิการฯลำบากใจในการอนุมัติงบประมาณ และได้มีการสอบถามสภากาชาดไทยว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะนำเข้าวัคซีน

นายเตช บุนนาค  เลขาธิการสภากาชาดไทย ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯว่า ขณะนี้สภากาชาดไทย ได้เจรจาซื้อวัคซีนโมเดอร์นา 1 ล้านโดส กับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนโมเดอร์นาเสร็จสิ้นแล้ว  เหลือเพียงขั้นตอนการนำเข้าซึ่งต้องรอให้ องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งตอนนี้ยังไม่แน่ชัดว่าจะนำเข้ามาได้เมื่อไหร  เบื้องต้นน่าจะนำเข้ามาได้พร้อมกับ 5 ล้านโดสที่เจรจากับโรงพยาบาลเอกชนไปก่อนหน้านี้    ทั้งนี้ หากนำเข้ามาได้ สภากาชาดไทยจะนำวัคซีนโมเดอร์นามาฉีดให้กับประชาชนฟรี