ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : 8 ปี สัปปายะสภาสถาน งวดสุดท้ายที่ยังปิดไม่ลง

ข่าวภาคค่ำ - คอลัมน์หมายเลข 7 สัปดาห์นี้ ตามดูการปิดงานงวดสุดท้ายของก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ ผ่านมา 8 ปีเศษ งบเกือบ 20,000 ล้านบาท จะส่งงานกันได้เมื่อไหร่ รัฐจะได้ค่าปรับหรือไม่ ติดตามจากคุณสมจิตต์ นวเครือสุนทร

งบประมาณเกือบ 20,000 ล้านบาท คือตัวเลขจากเงินภาษีประชาชนที่ทุ่มลงไปเพื่อก่อสร้างสถานที่ใช้ปฏิบัติภารกิจของ สส. และ สว. บนพื้นที่อาคาร 365,000 ตารางเมตร ถือเป็นอาคารของรัฐที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของโลก เป็นรองเพียงอาคารเดอะเพนตากอนของสหรัฐ ที่มีพื้นที่ 600,000 ตารางเมตรเท่านั้น

ความโอ่อ่าหรูหรา จะสมสง่า บรรดาท่านผู้ทรงเกียรติหรือไม่ ยังไม่เห็นเด่นชัด เพราะการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ จากเดิมต้องจบภายใน 900 วัน หรือสิ้นสุดลงในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 จนถึงวันนี้เลยกำหนดเวลามาแล้วเกือบ 6 ปี รวมใช้เวลาก่อสร้าง 8 ปีเศษ มีการขยายสัญญามาแล้ว 4 ครั้ง เท่ากับขยายเวลา 1,864 วัน หรือราว 5 ปีเศษ ครบกำหนดไปแล้วเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และไม่มีการขยายเวลาให้เป็นครั้งที่ 5 จนถึงปัจจุบันเลยกำหนดมาแล้วเกือบ 7 เดือน รัฐสภา "สั่งปรับ" บริษัท ซิโนไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชัน จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้รับเหมาหลัก วันละ 12 ล้านบาท ซึ่งหากคิดค่าปรับตั้งแต่วันครบกำหนดส่งมอบงานจนถึงวันนี้ รวม 196 วัน เอกชนต้องจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 2,352 ล้านบาท แต่ได้แค่ตัวเลข เงินจริงยังไม่เคยเห็น เนื่องจากเอกชนยื่นขอใช้สิทธิงด ลดค่าปรับ อ้างมติครม.วันที่ 6 กันยายน 2559 การให้ความช่วยเหลือผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท โดยขอลดหรืองดค่าปรับ 150 วัน และผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ขณะที่ นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีตประธานกรรมาธิการ ป.ป.ช.สภาผู้แทนราษฎร ที่เกาะติดตรวจสอบการก่อสร้างอาคารรัฐสภามาโดยตลอด ไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้ เพราะหากงดหรือลดค่าปรับ ก็เท่ากับว่าบริษัทไม่ต้องจ่ายค่าปรับเลย ทั้งที่ไม่สามารถก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามสัญญา โดยหากมีการงดหรือลดค่าปรับจริง ก็จะนำเรื่องไปร้องต่อ สตง.และป.ป.ช.

จนถึงขณะนี้ผู้เกี่ยวข้องยังไม่มีใครบอกได้ว่า จะปิดงานงวดสุดท้าย เพื่อส่งมอบงานก่อสร้างอาคารรัฐสาและอาคารประกอบได้เมื่อไหร่ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นและต้องตามแก้ ยังมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง เป็นเรื่องที่ทุกคนยังต้องจับตา ตรวจสอบ เพื่อให้เงินแผ่นดินที่ถูกใช้ไปมีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

ตอนหน้าคอลัมน์หมายเลข 7 จะพาไปตรวจสอบปัญหาภายใน อคส. กับข้อกล่าวหามีเจ้าหน้าที่ระดับสูงปลอมแปลงเอกสารเบิกเบี้ยประชุม รายละเอียดเป็นอย่างไร ติดตามในข่าวภาคค่ำพรุ่งนี้ (16 ก.ค.)