ข่าวในพระราชสำนัก

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และครัวร้านปรุงสารพัด สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประกอบอาหารมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้ง "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" ณ ศูนย์คหกรรมศาสตร์ ช่อพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นวันที่ 9 โดยวันนี้ นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีมอบอาหารพระราชทานแก่ผู้แทนจากอำเภอต่าง ๆ รวม 3,295 ชุด นอกจากนี้ ยังมีอาหารที่สภากาชาดไทย สนับสนุนให้ผู้ประกอบการในจังหวัดปทุมธานี จัดทำตามมาตรฐานครัวพระราชทานฯ โดยทุกร้านได้ผ่านการควบคุมมาตรฐานการปรุงอาหาร การแต่งกาย การใช้อุปกรณ์ประกอบอาหาร คำนึงถึงความปลอดภัย ความสะอาด เพื่อรักษามาตรฐานของอาหารพระราชทานและความปลอดภัยของประชาชนที่รับอาหารพระราชทานเป็นสำคัญ​ พร้อมกันนี้ ยังได้ไปเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จำนวน 3 คน เพื่อมอบอาหารพระราชทาน น้ำดื่ม และชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19

และที่ครัวร้านปรุงสารพัด สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา บุคลากรของสถาบันฯ สมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ผู้สมทบทุนจากภายนอก และจิตอาสา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทรา สภากาดชาไทย ร่วมกัน ประกอบอาหารภายใต้มาตรการสะอาด ปลอดภัย ถูกหลักอนามัย ส่งมอบให้กับศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ และผู้ได้รับผลกระทบชุมชนลาดพร้าว-ภาวนา รวม 400 กล่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรและช่วยเหลือประชาชน สนองพระราชปณิธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาในการทำความดี

ข่าวอื่นในหมวด