7HD ร้อนออนไลน์

สภากาชาดไทย เปิดให้ อบจ.จองวัคซีนโมเดอร์นาสำหรับกลุ่มเปราะบางโยไม่คิดมูลค่า ภายใน 21 ก.ค.นี้

วันนี้ (16 ก.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เปิดเผยถึงกรณีการจองวัคซีนสำหรับฉีดให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มอื่นๆ โดยไม่คิดมูลค่า ว่า จากที่สภากาชาดไทยได้สั่งจองวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna จำนวนหนึ่ง จากผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทยผ่านองค์การเภสัชกรรม เพื่อนำมาฉีดบริการให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มต่างๆโดยไม่คิดมูลค่า และจะจัดสรรโควตาวัดซีนจำนวนหนึ่งให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อนำไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ โดยมีเงื่อนไขสำคัญว่าต้องดำเนินการให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า และแผนการฉีดวัคซีนดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด ทั้งนี้ หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ ที่มีความประสงค์จะซื้อวัคซีนไปบริการให้กับประชาชน ขอทางจังหวัดแจ้งกลับที่สภากาชาดไทย ภายในวันที่ 21 ก.ค. 2564 นี้

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่ง ต้องจัดทำแผนการขอรับการจัดสรรวัคซีน และเสนอผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด และต้องสนับสนุนค่าวัคซีนค่า 1,300 บาทต่อโดส ให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อนำไปจัดซื้อวัคซีนมาให้กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อไป ซึ่งแต่ละ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องดำเนินการให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดใดมีความประสงค์ จะซื้อวัคซีนไปฉีดให้กับประชาชน ให้จังหวัดแจ้งกลับที่สภากาชาดไทย ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นี้ เมื่อสภากาชาดไทยจัดสรรโควตาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชำระเงินตามที่ได้รับอนุมัติภายใน 23 กรกฎาคม 2564 นี้ และสภากาชาดไทยจะทยอยส่งมอบวัคซีนให้ภายในเดือนตุลาคม 2564 นี้

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/07/16/60f1075c8294f3.47152812.jpeg