เจาะประเด็นข่าว 7HD

สภากาชาดไทย แจงแผนฉีดโมเดอร์นา

นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย แถลงชี้แจงถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าสภากาชาดไทย จัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา 1 ล้านโดส เพื่อฉีดให้กับประชาชนฟรีนั้น โดยระบุว่า สภากาชาดไทยได้มีการเจรจา ขอรับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา กับบริษัทซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ตั้งแต่ช่วงการระบาดระลอกที่ 3 หรือประมาณเดือนเมษายนที่ผ่านมา ล่าสุดก็ได้รับการประสานจากองค์การเภสัชกรรมว่าได้สำรองวัคซีนจำนวนดังกล่าวให้และจำนวน 1 ล้านโดส และคาดว่า จะได้รับวัคซีน ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 และต้นปี 2565

โดยส่วนหนึ่ง สภากาชาดไทยจะเป็นผู้ดำเนินการฉีด อีกส่วนหนึ่งจะส่งต่อให้โรงพยาบาลภาครัฐที่ต้องการฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ และส่วนเหลือส่งต่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งจะต้องฉีดให้กลุ่มเป้าหมาย ที่สภากาชาดไทยกำหนด ต้องฉีดโดยไม่คิดมูลค่า และห้ามจำหน่ายเด็ดขาด

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มประชาชนผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไปที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19