ข่าวภาคค่ำ

สภากาชาดไทย เผยแนวทางฉีดวัคซีนโมเดอร์นา

ข่าวภาคค่ำ - สภากาชาดไทย จำหน่ายวัคซีนโมเดอร์นา เข็มละ 1,300 บาท เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ อบจ. นำไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง โดยไม่ให้คิดค่าใช้จ่าย 

หลังจากที่สภากาชาดไทย ได้มีหนังสือยืนยัน การจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา ภายใต้เงื่อนไขที่องค์การเภสัชกรรมกำหนด จำนวน 1 ล้านโดส วันนี้ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย คาดว่าจะได้รับวัคซีนโมเดอร์นา ภายในไตรมาส 4 ของปี 2564 และต้นปี 2565

โดยมีเป้าหมาย กระจายวัคซีนไปยังกลุ่มเปราะบาง เช่น คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป บุคลากรทางการแพทย์ ในถิ่นทุรกันดาร ครู และผู้ที่ทำงานในศูนย์เด็กเล็ก เป็นต้น

สำหรับโควตาที่สภากาชาดไทย ได้จัดสรรให้ อบจ. จะจำหน่ายในราคาเข็มละ 1,300 บาท หาก อบจ. ได้รับการยืนยันในการจัดสรรแล้ว ต้องชำระเงินเต็มจำนวน ก่อนเที่ยงของวันที่ 23 กรกฎาคมนี้ ซึ่งรายได้หลังหักต้นทุน และหักค่าบริหารจัดการ จะสมทบเข้ากองทุนสภากาชาดไทย เพื่อเป็นทุนจัดหาวัคซีนโควิด-19 และยา ให้กับประชาชนต่อไป

สำหรับวัคซีนโมเดอร์นาล็อตนี้ ได้รับการประสานจากองค์การเภสัชกรรมตั้งแต่แรก โดยไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น

ส่วนการซื้อวัคซีนของนายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ยังอยู่ในขั้นตรวจสอบเอกสารสัญญา และระบุจะงดให้ข่าวจนกว่าจะปิดการซื้อ-ขาย เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ กลต.เตือนว่า อาจเข้าข่ายการปั่นหุ้น และเสี่ยงถูกปรับ โดยจะให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ชี้แจงแทน

ขณะเดียวกัน ได้ส่งหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชี้แจงการนำเข้าวัคซีน mRNA ยืนยัน มีการตกลงซื้อวัคซีนจริง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการด้านเอกสาร กับตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศ

ด้านนางสาวสุวดี พันธุ์พานิช ผู้บริหาร ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป โพสต์ภาพทางทวิตเตอร์ ขณะไปชำระเงิน 781 ล้านบาท ให้กับองค์การเภสัชกรรม หรือ อภ. เป็นค่าวัคซีนทางเลือก "โมเดอร์นา" ที่จัดซื้อร่วมกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชน หลังมีข้อครหาจ่ายค่าวัคซีนช้า นำเงินไปซื้อหุ้นทำกำไร ยืนยัน จ่ายก่อนกำหนดที่ อภ.เรียกเก็บ

โดยเมื่อนำจำนวนเเงิน 781 ล้านบาท มาหารกับราคาวัคซีน ที่ อภ.ขายให้โรงพยาบาลเอกชน 1,100 ต่อโดส เท่ากับเครือธนบุรี จะได้รับการจัดสรรวัคซีน 710,000 โดส