ข่าวในพระราชสำนัก

หน่วยงานต่าง ๆ ประกอบอาหารมอบให้ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

​ตามที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชานุญาตให้ สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย แห่งที่ 13 ณ ศูนย์คหกรรมศาสตร์ช่อพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 7-16 กรกฎาคม 2564 โดยวันนี้ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีปิด "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" และมอบอาหารพระราชทานแก่ผู้แทนจากอำเภอต่าง ๆ รวม 3,295 ชุด พร้อมกันนี้ ยังได้เดินทางไปเยี่ยมผู้พิการยากไร้ ในพื้นที่ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จำนวน 3 คน เพื่อมอบอาหารพระราชทาน น้ำดื่ม และชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19

ทั้งนี้ ตลอด 10 วัน "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" จังหวัดปทุมธานี ได้มอบอาหารพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่ 7 อำเภอ รวม 35,172 ชุด และได้มอบอาหารพระราชทาน ชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 พร้อมน้ำดื่ม ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ยากไร้ รวม 30 คน​

และที่ครัวร้านปรุงสารพัด สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา บุคลากรของสถาบันฯ สมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ผู้สมทบทุนจากภายนอก และจิตอาสา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทรา สภากาชาดไทย ร่วมกันประกอบอาหาร ส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ สถาบันราชานุกูล และผู้ได้รับผลกระทบชุมชนลาดพร้าว-ภาวนา รวม 400 กล่อง ภายใต้มาตรการสะอาด ปลอดภัย ถูกหลักอนามัย อันเป็นสนองพระราชปณิธาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการทำความดี

ข่าวอื่นในหมวด