ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวง พุทธศักราช 2564

เวลา 17.18 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวง พุทธศักราช 2564 ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง โดยวันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับฆราวาส และสามเณร อุปสมบทเป็นนาคหลวง ประกอบด้วย หม่อมหลวงอภิชัย ชยางกูร วัดบวรนิเวศวิหาร, สามเณรวัฒนะ ดอกสะบา วัดเทพลีลา, สามเณรวายุ สุระมณี วัดชนะสงคราม, สามเณรจิตรเทพ ต่อคุ้ม วัดปากน้ำ, สามเณรภูมินทร์ หงส์ทอง วัดบางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ, สามเณรอาชัญ สะอาดเอี่ยม วัดปากน้ำ และสามเณรศุภจิตร ปุ้งโพธิ์ วัดชัยศรี จังหวัดขอนแก่น

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด