7HDร้อนออนไลน์

ซิโนฟาร์มมาถึงไทยอีกล้านโดส เปิดจองรอบแรกสำหรับ ปชช.ทั่วไป เต็มแล้ว

วันนี้ ( 18 ก.ค.64) นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  เปิดเผยว่า วัคซีนซิโนฟาร์ม อีก 1 ล้านโดส มาถึงแล้ว พร้อมกับที่ได้รับรายงานว่า มีคนเข้าจองวัคซีนซิโนฟาร์ม ที่เปิดให้จองสำหรับบุคคลทั่วไป จองได้บ้างไม่ได้บ้าง โดยข้อมูลเมื่อเวลา 09.30 น. คนผ่านลงทะเบียนเข้าไปได้ 60,000 คน แล้ว ผมได้สั่งให้ปิดระบบก่อน ต้องขอโทษคนที่จองไม่ได้ แต่ประมาณอีกหนึ่งสัปดาห์ จะเปิดให้อีกครั้ง และจะไปขยายถนนระบบทางเข้าจองให้กว้างขึ้น จะได้สะดวกกันทุกฝ่าย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น คงไม่ได้พร้อมกันทั้งหมด เพราะจากรายงานก่อนเปิดระบบทราบว่ามีคนเกือบสี่แสนคนรอจ่อเข้าในการจอง


สำหรับวัคซีนซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เริ่มเปิดจองในวันนี้ (18 ก.ค.64) สำหรับประชาชนทั่วไปรอบแรกจำนวน 40,000 คน ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ผ่าน 2 ช่องทาง คือ www.sinopharm.cra.ac.th และทางแอปพลิเคชัน “CRA SINOP” โดยจะเริ่มจากประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ 10 จังหวัดสีแดงเข้ม  โดยพบว่ามีประชาชนเข้าไปลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก ระบบแจ้งว่าการจองเต็ม ตั้งแต่เวลา 08.00 น.

ต่อมาเมื่อเวลา 09.30 น. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ออกประกาศว่า ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนจองสิทธิ์วัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับประชาชน ในรอบแรกได้ทั้งหมด 60,000 คน สำหรับผู้ที่ยังลงทะเบียนไม่ได้ ให้รออีก 1 สัปดาห์ ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะแจ้งเปิดระบบการจองอีกครั้ง

ทั้งนี้ผู้ที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์ได้ในรอบแรกและชำระเงินตามกำหนด สามารถเข้ารับวัคซีนได้ตามวัน ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. – 31 ส.ค.64  และวัคซีนทุก 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมสมทบ”ครึ่งโดส” บริจาคส่งต่อวัคซีนให้กับผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางทางสังคม

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/07/18/60f3ac982372b2.80209393.PNG