สนามข่าว 7 สี

อนุวัตจัดให้ : ชะโดส่งออกและเป็ดไล่ทุ่ง จ.สุพรรณบุรี

อนุวัตจัดให้ จะพาคุณผู้ชมไปดูวิถีชาวบ้านที่จังหวัดสุพรรณบุรี แหล่งเลี้ยงปลาชะโดส่งออกต่างประเทศรายใหญ่ และเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งมากที่สุดแห่งหนึ่ง ติดตามอนุวัตจัดให้