เกาะกระแสออนไลน์

ไขคำตอบ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมีประกันสังคม หากเข้าเกณฑ์ ได้เงินเยียวยาหรือไม่

รัฐบาลทุ่มงบประมาณ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19 โดยเฉพาะพื้นที่ประกาศล็อกดาวน์ 10 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม รับเงินเยียวยาสูงสุด 10,000 บาท

เป็นแนวทางช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ 10 จังหวัดล็อกดาวน์ ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ระยะเวลาการช่วยเหลือ 1 เดือน

โดยจ่ายเงินให้ผู้ประกันตนตาม ม.33 จำนวน 2,500 บาท/คน พร้อมชดเชยให้ร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 10,000 บาท/คน และจ่ายให้นายจ้างและผู้ประกอบการ ที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 คนในอัตรา 3,000 บาท รวมทั้งชดเชยให้ผู้ประกันตนตาม ม.39 และ ม.40 ที่ยังประกอบอาชีพ 5,000 บาท/คน ส่วนผู้ประกอบการนอกระบบประกันสังคม ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ให้ลงทะเบียนภายในเดือนกรกฎาคม เพื่อให้ได้รับสิทธิเช่นเดียวกัน

อ่านข่าว ครม.ทุ่ม 4.2 หมื่นล้านบาท เยียวยาพิษโควิด-19

เงินชดเชยดังกล่าว จ่ายให้กับลูกจ้างที่อยู่ใน 9 ประเภทกิจการ ซึ่ง 4 กลุ่มเดิม ที่เคยได้รับเงินเยียวยาก่อนหน้านี้ 2,000 บาท จะได้รับเงินเพิ่มอีก 500 บาท เพื่อให้เท่ากันในทุกสาขาอาชีพ ได้แก่

1. กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ ตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด
2. อาชีพก่อสร้าง
3. ร้านอาหาร ที่พักแรม
4. อาชีพกลุ่มศิลปะ บันเทิง และสันทนาการ
5.สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
6.สาขาการขายส่งและการขายปลีก
7.สาขาการซ่อมยานยนต์
8.สาขากิจกรรมการบริหารและสนับสนุนวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมวิชาการ
9.สาขาข้อมูลข่าวสารและการศึกษา

ทั้งนี้ ในเพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ระบุว่า ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เข้าหลักเกณฑ์ 10 จังหวัด 14 หมวดอาชีพ และมีประกันสังคม ก็มีสิทธิได้รับเงินเยียวยารอบล่าสุดเช่นกัน ส่วนคนที่ยังไม่มีประกันสังคมใดๆ ก็สามารถสมัครประกันสังคม ม.40 ได้ และมีสิทธิได้เงินเยียวยา 5,000 บาท ถ้าเข้าหลักเกณฑ์ 10 จังหวัด 14 หมวดอาชีพ (ต้องสมัครภายในเดือน ก.ค.64

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์