ห้องข่าวภาคเที่ยง

พื้นที่สีแดงเข้ม ติดเชื้อโควิด-19 ทำสถิติรายวัน

โดยที่จังหวัดสมุทรสาคร ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังพุ่งสูงทำสถิติใหม่เป็นรายวัน ซึ่งวันนี้พบเพิ่มอีก 789 คน จำแนกเป็นพบจากการค้นหาเชิงรุก 128 คน จากการเข้ารับการตรวจในโรงพยาบาล 637 คน และพบในกลุ่ม Bubble and Seal อีก 24 คน ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มเป็น 35,578 คน ขณะที่โรงพยาบาลสนามทั้ง 7 แห่ง ซึ่งมีทั้งหมด 2,805 เตียง

ขณะนี้เหลือเตียงว่างรวมกันเพียง 35 เตียงเท่านั้น ทำให้มีผู้ติดเชื้อนอนรอเตียงกว่า 2,000 คน ซึ่งทางออกทางจังหวัดสมุทรสาคร กำลังเร่งดำเนินการ เพื่อรับผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียวให้ได้มากที่สุด คือ การสร้างโรงพยาบาลสนามชุมชน หรือ CI หรือศูนย์พักคอยคนสาคร ซึ่งปัจจุบันได้ตั้งให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดแล้ว 32 แห่ง โดยอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร 15 แห่ง จำนวน 1,876 เตียง อำเภอกระทุ่มแบน 8 แห่ง จำนวน 1,185 เตียง อำเภอบ้านแพ้ว 9 แห่ง จำนวน 780 เตียง และขณะนี้เริ่มทยอยรับผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียวเข้ามาดูแลรักษาแล้ว