ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับฉีดให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดยะลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564

ที่อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมพิธีรับมอบวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน จำนวน 6,400 โดส ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานแก่โรงพยาบาลยะลา และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา สำหรับนำไปจัดสรรฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อยและประชาชนในพื้นที่เสี่ยง รวม 3,355 คน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564 โดยการได้รับพระราชทานพระกรุณาธิคุณครั้งนี้ จะช่วยให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้เข้าถึงการบริการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันยับยั้งการแพร่ระบาดอันจะเป็นประโยชน์ต่อระบบสาธารณสุขของประเทศ โดยกำหนดสถานที่ในการฉีดวัคซีนพระราชทาน 2 จุด คือ หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา และบ้านพักคนชรา (บ้านทักษิณ)

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด