เกาะกระแสออนไลน์

เสียงสะท้อนจากประชาชน วอนเยียวยาทั้งประเทศ บรรเทาความเดือดร้อน โควิด-19

สืบเนื่องจากกรณีที่ คณะรัฐมนตรี อนุมัติมาตรการล็อกดาวน์รอบล่าสุด ครอบคลุม 10 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด เพิ่มอาชีพ เป็น 9 ประเภทกิจการ ระยะเวลา 1 เดือน

อ่านข่าว : ครม. อนุมัติมาตรการเยียวยาพื้นที่ล็อกดาวน์
ผู้ประกันตน แห่เช็กสิทธิรับเงินเยียวยา ย้ำต้องเป็นผู้ประกันตนก่อนวันที่ 28 มิ.ย.64 เท่านั้นถึงเช็กสิทธิได้


โดยลูกจ้างในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ที่เป็นคนไทย จะได้รับเงินชดเชยเพิ่มเป็น 2,500 บาท และได้ค่าแรงอีก 50% สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท, ส่วนนายจ้างจะได้ 3,000 บาท ต่อลูกจ้าง 1 คน แต่ไม่เกิน 200 คน, ขณะที่ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ที่เป็นคนไทย และยังประกอบอาชีพอยู่ จะได้รับ 5,000 บาทต่อคน ส่วนผู้อยู่นอกระบบประกันสังคม ให้ลงทะเบียนภายในเดือนกรกฎาคม เพื่อรับสิทธิดังกล่าว คาดว่าจะใช้ประมาณ 30,000 ล้านบาท

การออกมาตรการดังกล่าว มีเสียงสะท้อนจากประชาชนจำนวนไม่น้อย ที่เรียกร้องให้มีการเยียวยาเพิ่มเติม ให้กับคนไทยทั้งประเทศ เพราะถือว่าเป็นผู้ที่เดือดร้อน ได้รับผลกระทบทั้งหมด อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเองก็จะใช้งบประมาณส่วนหนึ่ง ช่วยลดค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำประปา ระยะเวลา 2 เดือน ตามเงื่อนไข ครอบคลุมทั้งบ้านที่อยู่อาศัย กิจการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ แต่ไม่รวมส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการช่วยเหลือด้านการเงิน และลูกหนี้สถาบันการเงิน สำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือลูกจ้างทั้งในสถานประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ หรือนอกพื้นที่ควบคุมฯ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของภาครัฐและทางราชการจนทำให้ต้องปิดกิจการและส่งผลต่อเนื่องถึงความสามารถชำระหนี้ เนื่องจากขาดรายได้ หากสนใจจะพักหนี้ 2 เดือน ให้ติดต่อไปยังสถาบันการเงินเจ้าหนี้ เพื่อแสดงความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564 โดยจะเริ่มพักหนี้ให้ตั้งแต่งวดการชำระหนี้เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป และเมื่อหมดระยะเวลาพักชำระหนี้แล้ว สถาบันการเงินจะไม่เรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างอยู่ในทันที เพื่อไม่ให้เป็นภาระหนักกับลูกหนี้