7HD ร้อนออนไลน์

คณะรัฐมนตรี อนุมัติให้จ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน เฉพาะมาตรา 33 วันที่ 6 ส.ค.นี้

ในวันนี้ (20ก.ค.64)  คณะรัฐมนตรี อนุมัติกรอบวงเงิน โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด สำหรับกิจการที่ได้รับผลกระทบ 9 สาขา จากเดิมที่ได้เห็นชอบไปแล้ว 2,519.38 ล้านบาทเพิ่ม เป็น 13,504 .696 บาท โดยจะจ่ายเงินเยียวยาให้กับ นายจ้างและลูกจ้าง เฉพาะ มาตรา 33 ก่อน ในวันที่ 6 สิงหาคมนี้

โดยลูกจ้างที่จะได้รับสิทธิ มีประมาณ 2.8 ล้านคน  ส่วนนายจ้างมีประมาณ 1.6 ล้านคน  โดยสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินเยียวยาให้กับลูกจ้างคนละ 2,500 บาท  และนายจ้างจะได้รับความช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน 200 คน ในอัตรา 3,000 บาทต่อคน จำนวน 1 เดือนเท่ากัน

ทั้งนี้  สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินผ่าน พร้อมเพย์ให้กับผู้ประกันตน และนายจ้างบุคคลธรรมดา  ในวันที่ 6 สิงหาคมนี้ โดยพร้อมเพย์จะต้องผูกติดกับบัตรประชาชนเท่านั้น และตั้งแต่วันนี้สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิการรับเงินเยียวยาได้ทางเวปไซต์ประกันสังคม

ส่วนผู้ประกันตน มาตรา 39 และ 40 ยังไม่ได้กำหนดวันจ่ายเงินเยียวยา เพราะอยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล เช่นเดียวกับ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ที่ต้องให้รอการจัดทำข้อมูลก่อนกำหนดวันจ่ายเงินเยียวยาต่อไป

ข่าวอื่นในหมวด