7HD ร้อนออนไลน์

น่าห่วง!! ระยองติดเชื้อโควิดพุ่ง 305 คน จังหวัดสั่ง 8 ตำบล นั่งกินในร้านได้ถึง 2 ทุ่ม ปิดร้าน 5 ทุ่ม

วันนี้ (21 ก.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 ระยอง รายงานสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดระยอง ว่า วันนี้ยังคงพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงต่อเนื่อง โดยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 305 คน ยอดป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย.- 21 ก.ค. 2564 มีจำนวน 3,767 คน ผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 2,083 คน อยู่ระหว่างรักษาในโรงพยาบาล 1,667 คน และยอดผู้ป่วยเสียชีวิตสะสม 17 คน โดยทางจังหวัดมีการค้นหาเชิงรุก 89,650 คน มีกลุ่มที่ได้รับการกักตัวใน LQ และ HQ จำนวน 846 คน และกักตัวที่บ้าน 1,671 คน พบผู้ติดเชื้อใน 7 อำเภอของจังหวัดระยอง อยู่ในอำเภอปลวกแดง 126 คน อำเภอเมืองระยอง 46 คน อำเภอแกลง 46 คน อำเภอนิคมพัฒนา 32 คน อำเภอบ้านค่าย 24 คน อำเภอวังจันทร์ 5 คน อำเภอบ้านฉาง 2 คน และต่างจังหวัดเข้ามารักษาตัว 9 คน ผู้ที่ไปในพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงตามที่แจ้ง ให้ไปรับการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน และจุดตรวจคัดกรองตลาดเนินอุไร สวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง

ทั้งนี้ จากการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงต่อเนื่อง จังหวัดระยอง จึงได้ออกประกาศคำสั่งเรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (ฉบับที่ 18) ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. - 3 ส.ค. 2564 โดยให้ร้านอาหารในพื้นที่ 8 ตำบล ประกอบด้วย อำเภอปลวกแดง 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลตาสิทธิ์ ตำบลปลวกแดง และ ตำบลมาบยางพร อำเภอนิคมพัฒนา 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลพนานิคม และตำบลมะขามคู่ อำเภอบ้านฉาง 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลสำนักท้อน ตำบลบ้านฉาง และตำบลพลา ให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา 20.00 น.และปิดร้านในเวลา 23.00 น. ส่วนร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่อยู่นอกพื้นที่ที่ประกาศ ให้ปฏิบัติตามคำสั่งเดิม คือให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา 23.00 น.หลัง 23.00 น.ให้จำหน่ายแบบนำกลับบ้านหรือไปบริโภคที่อื่น และห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน

ขณะที่การฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ของจังหวัดระยอง มีการฉีดไปแล้ว 147,594 เข็ม มียอดจองฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนทั่วไป 183,765 คน