7HD ร้อนออนไลน์

บขส.และรถร่วมฯบางแห่ง เริ่มหยุดวิ่งทุกเส้นทาง ผู้โดยสารที่จองตั๋วล่วงหน้าขอคืนตั๋วได้เต็มจำนวน

วันนี้  (21ก.ค.64)  บริษัท ขนส่ง หรือ  บขส. ได้เริ่มหยุดให้บริการเดินรถเส้นทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก และภาคใต้ ทุกเส้นทางชั่วคราว ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 2 ส.ค.64 หรือจนกว่าจะมีประกาศคำสั่งเปลี่ยนแปลง

เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด ซึ่ง ศบค.ได้ขอความร่วมมือประชาชนงด หรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดที่ไม่มีเหตุจำเป็น

ทั้งนี้ผู้โดยสาร บขส. ที่ซื้อตั๋วล่วงหน้าเดินทางระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564 สามารถติดต่อขอคืนตั๋ว หรือเลื่อนการเดินทางได้ จนถึงสิ้นปี 2564 ณ ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศ

ส่วนผู้โดยสารที่ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถขอคืนเงินค่าตั๋วได้ แต่สามารถแจ้งเลื่อนการเดินทางได้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับผู้โดยสารที่มีความจำเป็นต้องเดินทางในช่วงเวลานี้สามารถติดต่อสอบถามการให้บริการจากผู้ประกอบการรถร่วมฯ (รถตู้, รถร่วมฯ) ได้โดยตรง และในการเดินทางข้ามจังหวัด

ในส่วนของบริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ บขส. ยังเปิดให้บริการตามปกติ ทั้งภาคเหนือ (สายเชียงใหม่,เชียงราย) ภาคอีสาน (สายนครพนม,หนองคาย,อุบลราชธานี) และภาคใต้ (ภูเก็ต, หาดใหญ่,สุไหงโก-ลก) ตั้งแต่เวลา 06.00 -19.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ (จตุจักร) โทร 095-890-1687 , 02-537-8480

ขณะที่ผู้ให้บริการรถทัวร์โดยสารของบริษัเอกชนหลายแห่ง  เช่น นครชัยแอร์  สมบัติทัวร์ได้แจ้งหยุดวิ่งรถหลายเส้นทางเช่นกัน