ห้องข่าวภาคเที่ยง

กระทรวงสาธารณสุขแนะวิธีปฏิบัติตัวเมื่ออยู่บ้าน

อันดับแรกต้องงดหรือเลี่ยง การออกจากบ้านให้มากที่สุด ไปเท่าที่จำเป็น เช่น ไปซื้ออาหาร ยา หรือเวชภัณฑ์ และต้องป้องกันตัวเองอย่างสูงสุด

ส่วนที่พักอาศัย ที่มีสมาชิกตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าระหว่างอยู่ด้วยกัน แยกการกินข้าว แยกของใช้ที่จำเป็นออกจากกัน และหากพิจารณาว่าใครเสี่ยงมาก ต้องแยกที่นอนกันก่อน หรือหาอะไรมากั้น ให้มีฉากป้องกัน และหากพบว่าสมาชิกในบ้าน ติดเชื้อโควิด-19 ให้ติดต่อ ทีมเคลื่อนที่เร็ว CCRT ผ่านสายด่วน 1330 ทันที เพื่อเข้ามาดูแล ประเมินอาการ

นอกจากนี้ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ ต้องพาไปรับการฉีดวัคซีนโดยเร็ว เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการป่วยที่รุนแรง

และสุดท้าย ขอให้ทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง วัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือบ่อยๆ ที่สำคัญขอให้งดการทำกิจกรรมร่วมกันในบ้านออกไปก่อน