ห้องข่าวภาคเที่ยง

ล็อกดาวน์พื้นที่สีแดงเข้มคืนแรก ประชาชนยังสับสน

เมื่อคืนที่ผ่านมา ที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีการประกาศล็อกดาวน์ เป็นคืนแรก ตั้งแต่ช่วงเวลา 21.00 น. ไปจนถึงเวลา 04.00 น. หลังจากโรคโควิด-19 ระบาดหนัก โดยพบว่า บริเวณย่านศรีราชานคร ร้านค้าต่างปิดให้บริการประชาชน โดยร้านค้าบางร้าน ปิดก่อนกำหนด เนื่องจากไม่มีประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อสินค้า ซึ่งประชาชนต่างตื่นตัว และให้ความร่วมมือ ในการไม่ออกจากบ้านพัก หรือเคหสถาน

แม่ค้า กล่าวว่า หลังเกิดปัญหาโรคโควิด-19 ระบาดหนักในรอบที่ 4 ส่งผลให้ไม่มีลูกค้าออกมาซื้อสินค้า และพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม ไม่ได้มาซื้อสินค้าเหมือนเช่นเคย เนื่องจากต้องรีบเดินทางกลับบ้าน ก่อนช่วงเวลาล็อกดาวน์

ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง ทั้งตำรวจ และทหาร ตั้งด่านตรวจในคืนแรกของการใช้มาตรการล็อกดาวน์ ที่บริเวณสามแยกไฟแดงประเวศ ถนนสิริโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โดยประชาชนที่ใช้รถยนต์ผ่านเส้นทาง จะเป็นพนักงานโรงงาน ที่มีการออกเอกสารรับรองการเดินทาง ในช่วงเวลาล็อกดาวน์  แต่ประชาชนที่ไม่มีเอกสาร จะมีการตักเตือน รวมทั้งแนะนำให้จัดเตรียมเอกสาร
มาแสดง

คนขับรถบรรทุกมะพร้าวกล่าวว่า เนื่องจากต้องนำมะพร้าวจากยานลาดกระบัง ไปส่งที่คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา และเป็นงานเร่งด่วน จึงไม่ทันได้ขอเอกสาร เพื่อเดินทางข้ามจังหวัด ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ตักเตือน และหากจะต้องนำมะพร้าวไปส่งให้กับลูกค้าอีก จะจัดเตรียมเอกสารมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ

ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการตั้งจุดตรวจ บริเวณถนนสายเอเชีย ในอำเภอมหาราช โดยมีตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ร่วมกันตรวจรถยนต์ที่ผ่านเส้นทาง โดยจะต้องตรวจรถยนต์ทุกคัน โดยเฉพาะการเดินทางข้ามจังหวัด เพื่อสกัดกั้นการเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุด เนื่องจากเป็นพื้นที่สีแดง

สำหรับจุดตรวจของตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะมีการตั้งจุดตรวจจำนวน 9 จุด เริ่มตั้งแต่เวลา 21.00 น. ไปจนถึงเวลา 04.00 น. และจัดชุดสายตรวจ ชุดเคลื่อนที่เร็ว ออกตรวจตามถนนสายหลัก และถนนสายรอง โดยมุ่งเน้นการให้คำแนะนำประชาชนได้ทราบถึงข้อห้าม และมาตรการต่างๆ โดยเฉพาะการห้ามไม่ให้ประชาชนออกจากเคหสถาน ในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19