ห้องข่าวภาคเที่ยง

บขส.หยุดเดินรถทุกเส้นทางวันแรก - 7 สายการบินเรียกร้องรัฐเยียวยา หลังสั่งหยุดบิน

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ตามมาตรการควบคุมขั้นสูงสุดของทางภาครัฐ ทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. ขอแจ้งหยุดให้บริการเดินรถเส้นทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก และภาคใต้ ทุกเส้นทางชั่วคราว ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศคำสั่งเปลี่ยนแปลง

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. ระบุว่า ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วล่วงหน้าเดินทางระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2564 สามารถติดต่อขอคืนตั๋ว หรือเลื่อนการเดินทางได้ จนถึงสิ้นปี 2564 ณ ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศ ส่วนผู้โดยสารที่ใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถขอคืนเงินค่าตั๋วได้ แต่สามารถแจ้งเลื่อนการเดินทางได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้ยังคงเปิดให้บริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ ตามปกติ

ด้านสมาคมสายการบินประเทศไทย เรียกร้องขอให้รัฐบาลเร่งเยียวยาผู้ประกอบการสายการบิน หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ต่อเนื่องมาจากปี 2563 จนถึงปัจจุบัน โดยก่อนหน้านี้มีการยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลถึงมาตรการเยียวยาผลกระทบต่อสายการบินในฐานะด่านหน้าในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และติดตามผลมาตลอด แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ

ทั้งนี้ ยืนยันว่า สายการบินพร้อมให้ความร่วมมือตามมาตรการของภาครัฐ โดยจะหยุดบินเส้นทางในประเทศเป็นการชั่วคราว ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19