ห้องข่าวภาคเที่ยง

ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ประจำวันที่ 21 ก.ค.2564

แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ประจำวันที่ 21 ก.ค.2564 จากทำเนียบรัฐบาล...