ห้องข่าวภาคเที่ยง

กรมสุขภาพจิต แนะนำวิธีดูแลสภาพจิตใจในสถานการณ์โควิด-19

กรมสุขภาพจิต แนะนำวิธีดูแลสภาพจิตใจ ในสถานการณ์โควิด-19 ไว้ดังนี้

1.รู้อารมณ์ของตัวเอง หากมีความเครียดให้หาวิธีผ่อนคลายความเครียดที่บ้าน เช่น ดูหนัง ฟังเพลง นั่งสมาธิ หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และสารเสพติดต่างๆ

2.รับสื่ออย่างมีสติ ไม่หมกมุ่นจนเกินไป กรมสุขภาพจิตแนะนำว่า ให้รับสื่อวันละ 1-2 ครั้ง

3.ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกาย และป้องกันตัวเองตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

4.ระมัดระวัง ไม่แสดงท่าทีรังเกียจ ตอกย้ำ หรือล้อเลียนผู้ที่มีความเสี่ยง หรือผู้ป่วยโควิด-19 และ 5.ปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ย้ำว่า “ตระหนัก แต่ไม่ตระหนก”