ห้องข่าวภาคเที่ยง

คุยกับ ผอ.กองระบาดวิทยาฯ เกี่ยวกับการรับมือสถานการณ์โควิด-19

จากสถานการณ์โควิด-19 ที่วันนี้มีผู้ป่วยพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เราไปพูดคุยกับ นายแพทย์จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ในประเด็นการรับมือกับสถานการณ์วิกฤต ทั้งการแพทย์ ระบบสาธารณสุข รวมไปถึงข้อแนะนำที่มีไปถึงประชาชน ในช่วงล็อกดาวน์ 14 วันนี้ ที่ควรจะให้ความร่วมมือกันอย่างไร ที่จะช่วยกันทำให้สถานการณ์การระบาดที่รุนแรงอยู่ในขณะนี้ คลี่คลายลงไปได้...