ห้องข่าวภาคเที่ยง

ท้องถิ่นและหน่วยทหารทยอยสร้างศูนย์พักคอยชุมชน

หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหารือและกำชับการสร้างระบบการแยกกักตัวที่บ้าน แยกกักตัวในชุมชน และโรงพยาบาลสนาม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ป่วยโควิด-19 ล่าสุด องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นกำลังเร่งสร้างศูนย์พักคอยดูแลโควิด-19 ชุมชน (Community isolation) ขณะนี้ ศูนย์พักคอยในพื้นที่ในจังหวัดสีแดงเข้มหลายแห่ง ก็ใกล้เปิดใช้งานได้แล้ว โดยจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขช่วยติดตามอาการ ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

เช่นเดียวกับหน่วยงานทหาร อาทิ กองกำลังบูรพา จังหวัดสระแก้ว ที่กำลังเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ดูแลโควิด-19 ชุมชน อ.คลองหาด และติดตั้งเตียงกระดาษจำนวน 27 เตียงเพื่อเป็นการรองรับผู้ป่วยในพื้นที่

นอกจากนี้ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ จัดกำลังพลจิตอาสาสนับสนุน กอ.รมน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนย้ายเตียงสนามจำนวน 200 เตียง จากบริษัทเอกชนจากจังหวัดนนทบุรี ไปยังโรงพยาบาลสนามหันตราเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19