ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : อบต.ราชาเทวะ งานถนัดอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

ข่าวภาคค่ำ - คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ พาไปตรวจสอบการใช้เงินสะสมของ อบต.ราชาเทวะ ในปีงบประมาณ 2564 จากยอดเงินสะสมกว่า 818 ล้านบาท ถึงวันนี้ใช้ไปเท่าไหร่ กับโครงการอะไร ติดตามจากคุณ สมจิตต์ นวเครือสุนทร

เอกสารที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ เป็นรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม อบต.ราชาเทวะ ที่เผยแพร่บนเวปไซต์ อบต.ราชาเทวะ แจ้งถึงรายละเอียดงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม พร้อมเหตุผลที่ต้องใช้เงินส่วนนี้ไว้ว่า เนื่องจาก อบต.ราชาเทวะ มีงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้นกว่า 486 ล้านบาท ตั้งเป็นงบประมาณหมวดลงทุนไว้ กว่า 208 ล้านบาท แต่ยังไม่เพียงพอ จึงต้องขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อย้อนดูข้อมูลพบว่า สภา อบต.ราชาเทวะ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมสามครั้ง รวมเป็นเงิน 380 ล้านบาท ครั้งแรกวงเงิน 138.32 ล้านบาท ครั้งที่สอง 174.715 ล้านบาท และครั้งที่สาม 68.4 ล้านบาท ที่น่าสนใจคือ ทั้งสามครั้งเป็นการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจัดซื้อและติดตั้งเสาไฟฟ้ากินรีทั้งสิ้น ซึ่งในมุมมองของผู้ทำงานตรวจสอบ มองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง

การใช้เงินสะสมของ อบต.ราชาเทวะ ในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีเงินสะสมตั้งต้นอยู่ที่กว่า 818 ล้านบาท เมื่อหักเงินจ่ายขาดสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปีที่แล้วจนถึง 31 พฤษภาคมปีนี้ กว่า 331 ล้านบาท และเงินสะสมที่อนุมัติจ่ายขาดแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการ กว่า 349 ล้านบาท รวมกับเงินสำรองเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน จำนวน 9 ล้านบาท และกันเงินร้อยละสิบของงบประมาณปี 2564 เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกว่า 48 ล้านบาทแล้ว คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม ปีนี้ เพียงแค่ 82,211,307 บาทเท่านั้น

ที่น่าสนใจคือ การจัดซื้อเสาไฟฟ้ากินรี ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556-2564 รวม 8 ปี 11 สัญญา วงเงินกว่า 907 ล้านบาท มีบริษัทบางกอกไฟถนน เป็นคู่สัญญารายเดียว และเงินทั้งหมดที่ใช้ไม่ได้มาจากงบประมาณปกติ แต่เป็นการอนุมัติผ่านสภา อบต. ใช้เงินจ่ายขาดสะสม ปัญหาราคาแพง ส่อล็อกสเปก ทำให้ ป.ป.ช. รวบยอดย้อนตรวจสอบทั้งหมด ว่ามีความผิดเข้าข่ายการจัดซื้อจัดจ้างมิชอบหรือไม่ โดยมีมติแต่งตั้งองค์คณะไต่สวน 5 คณะ ต้นเดือนที่ผ่านมา ตรวจสอบทั้ง นายทรงชัย นกขมิ้น นายก อบต.ราชาเทวะ กับพวก รวมถึงบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมมีผู้ถูกกล่าวหามากกว่า 20 คน มีอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รวมอยู่ด้วย

ตอนหน้า คอลัมน์หมายเลข 7 จะพาไปตรวจสอบการจัดซื้อรถดับเพลิงกู้ภัยแบบกระเช้าบันได ของ อปท.อีก 5 แห่งในสมุทรปราการ ซ้ำรอยการจัดซื้อของ อบต.ราชาเทวะ ที่ถูก ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดไปแล้วอย่างไร ติดตามในข่าวภาคค่ำ พรุ่งนี้ (22 ก.ค.)