7HDร้อนออนไลน์

หมอนคร ขอโทษ จัดหาวัคซีนไม่ทันสถานการณ์ เผย ขณะนี้ไทยยังอยู่ในระหว่างการเข้าร่วม Covax

นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมแถลงที่กระทรวงสาธารณสุข โดยชี้แจงว่า สถาบันวัคซีนแห่งชาติทำหน้าที่เจรจาจัดหาวัคซีนโควิด-19 พยายามติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตวัคซีน ทั้งที่มีวัคซีนแล้วและที่อยู่ระหว่างการวิจัย โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ส.ค. 2563 พยายามหาช่องทางจัดซื้อล่วงหน้าแม้จะอยู่ระหว่างการวิจัย จนจัดหาวัคซีนแอสตราเซเนกาได้ 61 ล้านโดส ซึ่งแต่ละครั้งการเสนอจัดหาวัคซีน ต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะทำงานและคณะกรรมการจัดหาวัคซีนให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ และก่อนการลงนามจะมีการส่งปรึกษาหารือหน่วยงานทางด้านกฎหมายของประเทศ จึงจำเป็นต้องใช้เวลาดำเนินการ

นพ.นคร ระบุ ต้องกราบขออภัยพี่น้องประชาชน ที่ทางสถาบันวัคซีนฯ แม้ว่าจะได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ยังจัดหาวัคซีนได้ในจำนวนที่ไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ที่เราไม่คาดคิด ในการระบาดโควิด-19 ที่เราไม่เคยเจอ และ การกลายพันธุ์ที่ไม่สามารถคาดหมายได้ล่วงหน้า ทำให้การระบาดรวดเร็วกว่าช่วงปีที่แล้ว ทำให้การจัดหาวัคซีนไม่ตรงสถานการณ์ ต้องขอกราบอภัยอีกครั้ง

ขณะนี้ไทยยังอยู่ในระหว่างการเข้าร่วม Covax แต่ยังไม่ได้ลงนามเพื่อจัดหาวัคซีนร่วมกัน สถาบันวัคซีนได้เตรียมการ ขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจาส่งหนังสือประสานไปยังหน่วยงานชื่อGavi เพื่อขอเจรจาจัดหาวัคซีนร่วมกับ Covax เพื่อจัดหาวัคซีนปี 2565 ก่อนจะนำเข้าคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง