7HD ร้อนออนไลน์

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สั่ง พศ.ทุกจังหวัดไปหาแนวทางให้ทุกวัดรับเผาศพโควิดฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

วันนี้ (21ก.ค.64) นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมหารือแนวทางการฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด โดยได้ตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาและกำหนดแนวทาง ดังนี้

1.จัดหางบประมาณสำหรับซื้อชุด PPE ให้พระและสัปเหร่อในการจัดฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตด้วยโควิด-19 อย่างเร่งด่วน
2.รวบรวมรายชื่อวัดที่มีความพร้อมในการรับสงเคราะห์ฌาปนกิจศพผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และประสานแจ้งโรงพยาบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.ประสานขอฉีดวัคซีนให้พระ สัปเหร่อและผู้ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดอย่างเร่งด่วน

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า วัดเป็นที่พึ่งประชาชนในยามทุกข์ยากมาโดยตลอด จึงขอให้บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกคนร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือประชาชน บรรเทาความเดือดร้อนและความยากลำบาก โดยขอให้ประกาศเจตนารมย์ "ทุกวัดเผาศพโควิดไม่มีค่าใช้จ่าย" เพื่อแสดงให้เห็นว่าองค์กรพุทธเป็นหน่วยงานที่เคียงข้างประชาชนจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รายงานประเด็นปัญหาของแต่ละพื้นที่ อาทิ การถวายการฉีดวัคซีนพระสงฆ์และผู้ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิด การจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน แนวทางการจัดการฌาปนกิจศพผู้ป่วยโควิด-19 การประสานความร่วมมือองค์กรและชุมชนใกล้เคียงวัด เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ