เจาะประเด็นข่าว 7HD

จ.นครราชสีมา เดินหน้าฉีดวัคซีนโควิด-19 สูตรไขว้ ให้ชาวโคราช

หลังจังหวัดนครราชสีมา หยุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน "มหาราชพร้อม" และ "โคราชพร้อม" เพื่อปรับสูตรการฉีดวัคซีนตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข วันนี้ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ก็ได้เริ่มกลับมาฉีดวัคซีนให้กับชาวโคราชที่ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ แล้ว   

โดย นายแพทย์เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา บอกวัคซีนที่ฉีดให้ประชาชน และกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรังจะเป็นวัคซีนสูตรไขว้ คือ เข็มแรกจะได้รับวัคซีนซิโนแวค ส่วนเข็มที่ 2 เป็นวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ซึ่งเป็นสูตรเดียวทั้งประเทศ ไม่ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าทั้ง 2 เข็ม เนื่องจากขาดแคลนวัคซีน

สำหรับผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในวันนี้ เป็นรอบตกค้างจากที่ลงทะเบียนเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 และเมื่อฉีดเข็มแรกไปแล้ว 3-4 สัปดาห์ จะนัดรับการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็มที่ 2 ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า และมีกำหนดรับการฉีดเข็มที่ 2 ขอให้ติดตามประกาศของโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา หรือที่ Line@maharatkorat อีกครั้ง ทั้งนี้จะไม่รับผู้ที่ผิดนัด เนื่องจากวัคซีนมีจำกัด