เจาะประเด็นข่าว 7HD

ประชาชนต่อคิวแห่ซื้อสมุนไพรฟ้าทะลายโจรที่ จ.ปราจีนบุรี

ช่วงเช้าที่ผ่านมา ประชาชนจำนวนมากมายืนเข้าแถวบริเวณลานจอดรถโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นแถวยาวกว่า 200 เมตร เพื่อรอเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนำสมุนไพรฟ้าทะลายโจรออกมาจำหน่าย โดยมีการแจกบัตรคิว โดยมีการจำกัดประชาชนสามารถซื้อได้วันละ 200 คน จำนวนคนละ 3 กล่องเท่านั้น

สำหรับการจำกัดปริมาณการจำหน่ายดังกล่าว เกิดจากทางโรงพยาบาลไม่สามารถผลิตสมุนไพรฟ้าทะลายโจรได้ทันตามความต้องการ เพราะนอกจากจะต้องผลิตตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการแล้ว ยังต้องผลิตแล้วส่งไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ และตาม อบต. และ อบจ. อีกด้วย