7HDร้อนออนไลน์

หมู่บ้านในพื้นที่ จ.พิษณุโลก ประกาศปิดหมู่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19

(21 ก.ค. 64) จากสถานการณ์โควิด19 ที่ระบาดเป็นรอบที่สามทำให้ จังหวัดพิษณุโลกได้มีการตรวจพบผู้ติดโควิด19 สะสมจำนวน1,083 ราย ยอดของวันที่ 20 ก.ค. 64และ มีผู้ที่มาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอำเภอวังทอง 1 ราย โรงพยาบาลพุทธชินราช 2 ราย รวมเสียชีวิต 3 ราย  จึงทำให้ตามหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ ได้ทำการหาทางป้องกันโรคโควิด19 ไม่ให้เข้าไปแพร่ระบาดติดชาวบ้านภายในหมู่บ้านและชุมชน เนื่องจากชาวบ้านส่วนมากยังไม่รับการฉีดวัดซีน

โดยที่หมู่ 15 บ้านป่าสัก ตำบลหนองกระท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ผู้ใหญ่บ้านได้ประชุมลูกบ้านและ อสม.ของหมู่บ้าน จัดทำป้ายประกาศปิดหมู่บ้าน15 ตำบลหนองกระท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 ที่จะมาสู่หมู่บ้าน ชุมชนจึงแจ้งปิดพื้นที่ดังกล่าวจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19 จะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้น

สำหรับการปิดป้ายประกาศปิดหมู่บ้านในครั้งเพื่อป้องกันจากพ่อค้าเร่ขายของ และผู้ที่อยู่ต่างพื้นที่เข้าไปในหมู่บ้านและป้องกันโควิด19 ไม่ให้ไปติดชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้ซึ่งทำให้บรรยากาศภายในหมู่บ้านเงียบไม่มีคนที่อยู่ที่อื่นเข้าไปในหมู่บ้านคงมีแต่ชาวบ้านที่อยู่ภายในหมู่บ้านแห่งนี้สัญจรไปมาเท่านั้น ทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านได้สบายใจมากขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง