เจาะประเด็นข่าว 7HD

นายกรัฐมนตรีเร่งถกลดค่าเทอม พร้อมหารือ 40 CEO แก้วิกฤต

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงศึกษา เร่งจัดทำรายละเอียดและขั้นตอน 4 มาตรการช่วยเหลือด้านการศึกษาในระยะเร่งด่วน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ให้กับผู้ปกครอง ครู นักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาสยากจน และผู้พิการ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ประกอบด้วย มาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเรียน การขอความร่วมมือให้ลด หรือชะลอการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ จากผู้ปกครองในโรงเรียนเอกชน การสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่สถานศึกษา เพื่อรองรับการเรียนแบบออนไลน์ การช่วยเหลือผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้างงาน เพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า

ส่วนการประชุมร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และผู้บริหารภาคเอกชนชั้นนำ 40 คน นายกรัฐมนตรี จะรับฟังข้อเสนอแนะ 5 แนวทาง ที่อยากให้ภาครัฐเร่งขับเคลื่อน คือจัดหาวัคซีนให้กับประชาชนมากที่สุด เร่งจัดหายาอุปกรณ์การแพทย์และเตียงรองรับ เร่งตรวจเชิงรุกโดย Rapid test  เพิ่มมาตรการเยียวยาให้ครอบคลุม และ วางมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา กลุ่ม CEO 40 คน เคยเสนอประเด็นเร่งรัดฉีดวัคซีน รองรับการเปิดประเทศ โดยร่วมตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล 25 แห่งใน กทม. แต่ทำได้ไม่นานก็ต้องหยุดเป็นระยะ เพราะวัคซีนไม่เพียงพอ