เจาะประเด็นข่าว 7HD

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย นำร่อง! ทยอยคืนเงินบำรุงการศึกษา แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง

ปัจจุบันการระบาดของเชื้อโควิด-19 ยังแพร่กระจาย โรงเรียนและสถานศึกษาปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ ออนแอร์ ออนไซต์ และออนแฮนด์ ตามความเหมาะสม

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด นำร่องประกาศลดหย่อนคืนเงินบำรุงการศึกษา ในส่วนที่ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ โดยมีสัดส่วนแตกต่างกันไปตามโปรแกรมการเรียน อาทิ นักเรียนห้องเรียนปกติทุกคน ได้คืนคนละ 700 บาท แต่หากเป็นนักเรียนโครงการพิเศษ จะได้คืนคนละ 2,000 - 5,200 บาท