เจาะประเด็นข่าว 7HD

เพิ่มมาตรการเข้มคัดกรองสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าเกาะสมุย

จุดคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี บริเวณท่าเทียบเรือราชาเฟอร์รี และท่าเทียบเรือซีทรานเฟอร์รี จะมีการบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่จากฝ่ายปกครองอำเภอเกาะสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย โรงพยาบาลเกาะสมุย สาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย ทหาร กอ.รมน.ภาค 4 ทหารเรือสถานีเรือสมุย และ อสม. ร่วมกันตรวจคัดกรองผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าพื้นที่เกาะสมุยกับเรือเฟอร์รี เส้นทางดอนสัก-เกาะสมุย และเกาะพะงัน-เกาะสมุย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่เกาะสมุย ทุกคนจะต้องสแกนคิวอาร์โคด "SAMUI HEALTH PASS" เพื่อบันทึกข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการเดินทาง และนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรอง แต่หากเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด จะต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ จำนวน 2 เข็ม หรือได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 1 เข็มมาแล้ว หรือมีใบรับรองผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี PCR ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง แต่หากไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่ง จะต้องถูกนำตัว ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ โรงพยาบาลเกาะสมุย ทุกราย โดยไม่มีข้อยกเว้น และใช้มาตรการกักกันตัวตลอด ระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่เกาะสมุย จนครบ 14 วัน